Zone Systems
Zone Systems
Varukorg

Total 0 kr

Kassa
Loader
Kundtjänst
Information
Följ oss

Köpvillkor

Om PaysonFaktura

Vi erbjuder betalsättet "PaysonFaktura" i samarbete med Payson AB.

Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 45 kr.

För att kunna beställa mot faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om förnärvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i orginalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om pantsättning

Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Försäljningsvillkor

 Priser: Priserna på Sign Masters produkter redovisas exkl. moms och frakt tillkommer.

Leverans och avbeställning: Leverans sker normalt mellan 2-5 arbetsdagar . Leverans sker med Schenker. Avbeställning efter att ordern har blivit levererad är ej möjlig. Vid special produkt är ej avbeställning möjlig efter erhållen order bekräftelse.
Äganderättsförbehåll: Alla varor förblir Sign Masters egendom till dess att full betalning har erlagts
Transportskadat gods: Transport sker på köparens räkning och risk. Faran för godset övergår från säljaren till köparen när det har omhändertagits för transport. Transport försäkring tages ej av säljaren.
Reklamations villkor: Köparen är skyldig att inom 1 vecka efter mottagandet skriftligen underrätta säljaren om fel eller brist i godset som han märkt. Görs inte detta förlorar köparen rätten att reklamera godset.
Force majeure: Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut som är utom Sign Masters kontroll , vilken skäligen ej kunnat förutses skall hänföras till Force majeure vilket innebär att Sign Master befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.
Garanti: Sign Master lämnar 1 års funktions garanti om inte annat anges. Yttre mekanisk åverkan omfattas dock ej av garantin.
Tvist: Tvist i anledning av avtalet skall avgöras av skiljeman i Linköping och enligt svensk rätt.
 

Arrow up

Din produkt är tillagd

×